Surat 112. Al-'Ikhlāş

Surat Al-'Ikhlāş - سورة الإخلاصبسم الله الرحمن الرحيم
112:1
112:1
Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

112:2
112:2
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

112:3
112:3
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

112:4
112:4
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".
0 komentar


YANG TERKAIT

Suara Gresik | # - # | Mengembalikan Gresik sebagai kota santri, yang taat beribadah, rajin mengaji, dan pekerja keras, tak akan meninggalkan ajaran agama Islam

Didukung oleh : Afandi, Blogger, Tenda OK, GMP, Mode Ok-Rek, OmaSae, BerKADO, - Kurir SG -